Verklaring vermissing reisdocument

Informatie

Let op!

U gaat een vermissingsverklaring invullen voor uw reisdocument.
Omdat deze in de gemeente Dongen wordt verwerkt, is dit alleen mogelijk indien u inwoner bent van de gemeente Dongen.
Bent u geen inwoner van Dongen, dan kunt u bij uw eigen gemeente terecht.